Skriv ut med undersider

Midlertidig minnested for 22. juli

Publisert 07.09.2017

Statsbygg har fått i oppdrag å etablere et midlertidig minnested i eller i nær tilknytning til Regjeringskvartalet innen 22. juli 2018. 

Ett av kriteriene for minnestedet er at det skal være tilgjengelig døgnet rundt. 

Utformingen skal ha tydelige kunstneriske kvaliteter. Det skal assosieres med verdighet og respekt for ofre og pårørende, og ta vare på det kollektive nasjonale minnet etter 22. juli 2011. Plasseringen, byggevirksomheten og kort tidshorisont vil ha betydning for omfang og utforming av minnestedet. 

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli og AUF skal involveres i prosessen.

Statsbygg la fram sin anbefaling til utforming av midlertidig minnested 20.12.2017. Last ned anbefalingen og en presentasjon av forslaget her.

Jo Ulltveit-Moe
Ass. prosjektdirektør
Mob. 93468630
Send e-post

Hege Njaa Aschim
Kommunikasjonsdirektør
Mob. 91370172
Send e-post

×