Skriv ut med undersider

Skisseprosjekt

Statsbygg er i gang med skisseprosjektet i utviklingen av nytt regjeringskvartal.

Vinnerforslaget fra plan- og designkonkurransen utvikles, forbedres og konkretiseres. Skisseprosjektet skal leveres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av 2018.

Gode arbeidsplasser

Regjeringskvartalet skal bidra til et godt bymiljø, det skal være representativt og det skal være tilgjengelig for alle. Det skal være et effektivt departementsfellesskap som er fleksibelt og som er sikkert i et langtidsperspektiv. Det nye regjeringskvartalet skal bli en velfungerende og attraktiv arbeidsplass. Samtidig skal det føles som en naturlig forlengelse av byen – et sted hvor byens innbyggere har lyst til å oppholde seg og hvor det føles naturlig å bevege seg. Regjeringskvartalet skal utvikles som et verdig, varig, vakkert og vennlig sted.

Byreparasjon

I dag er området rundt regjeringskvartalet preget av en usammenhengende utbygging hvor det er tatt lite hensyn til byens karakter, topografi og bevegelsesmønstre. Det nye regjeringskvartalet kan ses på som en form for byreparasjon, hvor man syr sammen regjeringskvartalet med resten av byen, hvor Akersryggen reetableres, hvor tverrforbindelsene blir flere og bedre og hvor historiske bygninger får en ny og verdig innramming. Det vil igjen føles som en naturlig del av byen og bli et sted som innbyr til opphold og ferdsel.

Tre distinkte bygninger

Både G-blokken (1906) og H-blokken (1958) er tidstypiske bygninger med tydelig karakter. Den nye A-blokken (2025) blir et nytt bygg med karakter og mening. Bygget er beskåret for å gi siktlinjer inn i parken, gode solforhold, og en distinkt profil – en verdig ny aktør i det sentrale byrommet. En av regjeringskvartalets hovedinnganger ligger i A-blokken, tilknyttet et flott og høyreist atrium.

Bygningene langs Grubbegata er i forslaget utformet med et rolig uttrykk som glir naturlig inn som en del av byen. Volumene har moderate høyder og trapper seg ned mot gateplanet. Langs Grubbegata vil man se gesimshøyder på mellom tre og fem etasjer samtidig som man aner større og tilbaketrukne volumer over. Bygningene tilpasser seg også den historiske bebyggelsen i Møllergata.

Regjeringsparken

Parken vil få en åpen og lys karakter og vil bli et viktig nytt grønt element i bydelen - den har en sentral rolle i balansen mellom det representative og dagliglivet. Det nye regjeringskvartalet blir bilfritt, og «asfaltjungel» erstattes av attraktive alléer og parkområder. Luftkvaliteten bedres, og området blir mer stille, og mer tilgjengelig for gående og syklende.

Kontakt

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×