Skriv ut med undersider

UiT. Nybygg for lærerutdanning

Publisert 31.07.2017

Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge nybygg for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ved UiT- Norges arktiske universitet.

Lærerutdanningen er del av den tidligere Høgskolen i Tromsø som ble fusjonert med UiT i januar 2009. Deler av instituttet holder fortsatt til i høgskolens gamle lokaler i Mellomveien, sør for Tromsø sentrum. Dagens leieavtale med Statsbygg for disse lokalene utløper i 2021, og UiT ønsker å inngå ny leieavtale for et nybygg. I oppdragsbrevet har UiT bedt Statsbygg om å prosjektere nybygg for lærerutdanningen ved Campus Breivika, nord for Tromsø sentrum. Bygget skal være et kombinert undervisnings- og kontorbygg.

Det har vært gjennomført en konkurranse med konkurranseformen totalentreprise med løsningsforslag. Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) vant konkurransen og er, inntil endelig finansieringsgodkjenning foreligger, engasjert for å videreutvikle sin løsning fram til godkjent forprosjekt. 

Nybygget skal huse 1910 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikkutdanning, samt 176 ansatte. Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4.200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1.900 kvadratmeter. Tilhørende infrastruktur og utomhusarbeider er også en del av prosjektet. Bygget har 6 etasjer, samt en underjordisk kulvert for å knytte det sammen med resten av bygningsmassen på campus. Det er satt krav til generalitet og fleksibilitet for fremtidige behovsendringer.

Undervisningsbygget er uten store auditorier eller spesiallaboratorier. Når det gjelder spesialrom, vil det bli lagt opp til sambruk med andre institutter. I nybygget skal slike rom (som f.eks. musikkrom, sløydsal og skolekjøkken) kunne omdisponeres til ordinære undervisningsrom.

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Per Mathisen
Prosjektleder
Mob. 95023093
Send e-post

×