Skriv ut med undersider

Klimagassregnskap.no er under avvikling

Den gamle modellen er åpen for registrerte brukere frem til 15. januar 2019. Løsningen vil deretter videreføres i det private markedet. 

Den nye løsningen viderefører dagens funksjonalitet, men vil også gi vesentlige forbedringer på teknisk plattform, datagrunnlag, brukerstøtte og brukervennlighet, porteføljefunksjonalitet, mer automatiserte inndata, oppdatert datagrunnlag med videre. Løsningen er kompatibel med norske standarder og BREEAM-NOR, og vil tilbys mot lisens.

Viktig for å øke kunnskapen

Klimagassregnskap.no har vært den mest brukte modellen for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter i Norge. Verktøyet, som ble lansert i 2007, ble utviklet av Civitas, Numerika, Context med flere på oppdrag fra Statsbygg.
Verktøyet har spilt en svært viktig rolle i å øke kunnskapen om årsakene til klimagassutslipp i bygge- og utviklingsprosjekter.

Klimagassregnskap.no avsluttes 15.januar 2019

Beskjed om utfasing av klimagassregnsakap.no gikk ut som e-post til alle brukere tidlig på høsten 2017. I tillegg har det blitt tydelig informert om nedleggelsen på nettsiden til klimagassregnskap.no

Som følge av at ferdigstillelse av utviklingsprosjektet med One Click LCA ble noe forsinket, ble utfasing og avslutting av klimagassregnskap.no utsatt fra 31.desember 2017 til 31. desember 2018.

Alle resultater i form av tabeller og grafer i klimagassregnskap.no kan lagres som bilder og kopieres for eksempel til et word-dokument frem til 15.januar. Tabeller kan eksporteres til excel.

Statsbygg anbefaler å supplere med beskrivende tekst om forutsetninger o.l. slik at dokumentet gir svar på alt uten å måtte gå tilbake til datakilden klimagassregnskap.no.

Spørmål? Kontakt:

Kristine Erlandsen Kolshus
Senioringeniør
Mob. 99246518
Send e-post
Hanne Gro Korsvold
Senioringeniør
Mob. 40222079
Send e-post
NYTTIGE NETTSIDER

×