Ansatte

Navn (Etternavn, Fornavn) Stilling / Ansvarsområde Telefon Epost
R
Raaen, Kristin Rådgiver 954 84 592 Send e-post
Raaholt, Anne Mette Prosjektleder 995 68 999 Send e-post
Raakil, Stein Eiendomsforvalter 979 75 644 Send e-post
Raanaas, Mai Lene Prosjektleder 920 85 306 Send e-post
Rafaelsen, Ann-Hilde Seniorkonsulent 926 04 339 Send e-post
Rakkestad, Karin Th. Seniorrådgiver 404 71 619 Send e-post
Ramanathan, Balameera Seniorrådgiver 464 43 887 Send e-post
Ramic, Semija Seniorrådgiver 473 98 054 Send e-post
Ramsdal, Kai Driftsleder 941 34 298 Send e-post
Rasool, Umair Seniorrådgiver 926 36 747 Send e-post
Raugstad, Ove Driftsleder 957 43 412 Send e-post
Raunehaug, Hanne F. Prosjektleder 472 66 828 Send e-post
Ravik, Kristin Mo Prosjektleder 482 25 676 Send e-post
Reidulff, Siri Helen Regnskapssjef 954 55 943 Send e-post
Reikvam, Astrid Ekstern konsulent 906 65 996 Send e-post
Reinemo, Jan Driftsleder 917 03 989 Send e-post
Reitan, Elsie Seniorkonsulent 936 15 776 Send e-post
Remme, Håvard Driftsleder 905 16 916 Send e-post
Remme, Paul Driftssjef 950 81 386 Send e-post
Remø, Rakel Julianne Sævik Prosjektleder 408 82 005 Send e-post
Resvoll, Andreas Lærling 410 09 353 Send e-post
Riise, Jan David Driftsleder 930 63 745 Send e-post
Rogstad, Randi Merethe Avdelingsdirektør 975 38 054 Send e-post
Roheim, Marit Sofie Avdelingsdirektør 994 81 000 Send e-post
Rokke, Hans Andreas Senioringeniør 957 29 199 Send e-post
Rosnes, Arve Driftstekniker 469 39 459 Send e-post
Runde, Wenche Seniorkonsulent 953 64 802 Send e-post
Ruud, Karl Herman Allemyr Rådgiver 904 19 474 Send e-post
Ryjkova, Elena Overingeniør 902 03 569 Send e-post
Ryjord, Morten Sjefingeniør 959 15 780 Send e-post
Rødningen, Mirjana M. Kommunikasjonsrådgiver 480 66 674 Send e-post
Røed, Ole Kristoffer Seniorrådgiver 918 64 214 Send e-post
Rømyr, Tore Senioringeniør 909 55 179 Send e-post
Rønning, Anders Sand Driftsleder 901 17 145 Send e-post
Rønning, Ole Helge Driftsleder 976 52 963 Send e-post
Rørdam, Sermin Anadol Rådgiver 916 17 612 Send e-post
Røsholt, Ola-Gregar Eiendomsforvalter 957 89 112 Send e-post
Røste, Frode Driftsleder 472 93 994 Send e-post
Røyne, Håvard Seniorrådgiver 900 90 170 Send e-post

×